Reglementen en Privacy

Naar aanleiding van de nieuwe AVG wet die dit jaar van kracht gaat, is hieronder in een uitgebreide privacy verklaring vastgelegd wat we precies met persoonsgegevens doen. U kunt het hele document lezen als u hier klikt Privacyverklaring_AVG-website.-2022-docx

Elke vereniging heeft huishoudelijke reglementen. Zo ook Sei Do Neer. De algemeen geldende huisregels kunt u onder het kopje in de menu balk terugvinden. Wilt u echter de uitgebreide versie raadplegen dan kunt u hier klikken  HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2018